Üsküdar Sempozyumu 1

ÜSKÜDAR  SEMPOZYUMU I

( 23-25 MAYIS 2003 )

Aşağıda 1. Üsküdar sempozyumu başlıklarını görmektesiniz. İlgilendiğiniz konuyla ilgili olarak her grubun altında kaynağına ulaşabilirsiniz.

CİLT 1 (456 sayfa)

TARİHTE ÜSKÜDAR 

FETİHTEN ÖNCEKİ ÜSKÜDAR  _ Semavi Eyice, Prof. Dr.

ÜSKÜDAR SAVAŞI VE BİZANS’IN TEMELLERİ _ Turhan Kaçar, Yrd. Doç. Dr.

SELÇUKLULARIN İSTANBUL’U GÖRDÜKLERİ İLK MEKÂN: ÜSKÜDAR _ Abdurrahim Tufantoz, Yrd. Doç. Dr.

16. VE 17. YÜZYILLARDA ÜSKÜDAR’IN MAHALLELERİ VE NÜFUSU _ Ahmet Güneş, Doç. Dr.

KANÛNÎ DÖNEMİ ÜSKÜDAR PARA VAKIFLARI _ Tahsin Özcan, Dr.

ÜSKÜDAR TARİHİNDEN BİR KESİT: BULGURLU KÖYÜNÜN AZİZ MAHMUD HÜDAYİ’YE TEMLİKİ _ Zekai Mete

XVIII. YÜZYIL ORTALARINDA ÜSKÜDAR VE ÇEVRESİNDEKİ HAMAMLAR  _ Nahide Şimşir, Yrd. Doç. Dr.

OSMANLI SARAY TÖRENLERİNİN ÜSKÜDAR’A YANSIMASI _ Dündar Ali Kılıç, Yrd. Doç. Dr.

ÜSKÜDAR NAMAZGÂHLARI _ Mustafa Özdamar

KIRIM SAVAŞINDA ÜSKÜDAR VE İNGİLİZ ASKERLERİ  _ Azmi Özcan, Prof. Dr.

OSMANLI ÜSKÜDAR’INDA AYDINLATMA _  Mehmet Mazak

OSMANLI SU MEDENİYETİ: ÜSKÜDAR’DAKİ SU TESİSLERİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME _ İsmail Orman

ÜSKÜDAR’DA BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ _ Kemal Kahraman, Dr.

ÜSKÜDAR ERMENİ CEMAATİ TARİHİNDE BİR GEZİNTİ _ Elmon Hançer, Dr.

ŞAM VE İSTANBUL / ÜSKÜDAR’DA SA’DEDDİN CİBAVİ İZLERİ _ Abdüsselâm Uluçam, Prof. Dr.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ  _ Sezai Küçük, Yrd. Doç. Dr.

ÜSKÜDAR CELVETÎ TEKKELERİ  _ Hasan Kamil Yılmaz, Prof. Dr.

MİLLÎ MÜCADELE VE ÖZBEKLER TEKKESİ _ Süleyman Beyoğlu, Prof. Dr.

ÜSKÜDAR ‘DA SOSYAL HAYAT VE ÇEVRE 

ÜSKÜDAR’IN TÜRKİYE KİMLİĞİ: ÜSKÜDAR ANADOLU _ Mahmut Karaman, Yrd. Doç. Dr.

ÜSKÜDAR’I KABE TOPRAĞI KILMAK  _ Nazif Gürdoğan, Prof. Dr.

İSTANBUL GECEKONDU KİMLİĞİ _ Orhan Türkdoğan, Prof. Dr

UYGULAMALI HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA ÜSKÜDAR ARAŞTIRMALARI VE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ MÜZESİ _ Özkul Çobanoğlu, Doç. Dr.

YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI  _ Celil Güngör – Hasan Öncü

ÜSKÜDAR’DA MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ (1984-1999) _ Davut Dursun, Doç. Dr.

YENİDEN DAĞITIM KÜLTÜRÜ OLARAK ÜSKÜDAR RAMAZAN ÇADIRI _ Ahmet Emre Bilgili, Doç. Dr.

GÖÇMENLERİN ŞEHİR ALGISI VE ŞEHİRLİLEŞMELERİNİN GECİKME SEBEPLERİ _ Ali Rıza Abay, Doç. Dr.

ÜSKÜDAR’DA BİR AMERİKAN OKULU _ Betül Aydın, Prof. Dr.

ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ KOLEJİ’NİN KISA TARİHİ _ Teyfur Erdoğdu

ÜSKÜDAR’IN KAYBOLAN KOKULARI  _ Ahmed Yüksel Özemre, Prof. Dr.

ÜSKÜDAR’IN DUYGUSAL İKLİMİ _ Ahmet Şirin, Yrd. Doç. Dr.

TÜRKİSTAN’DAN GELEN BİR İSİM VE EFSANE: KIZ KULESİ  _ Tuncer Baykara, Prof. Dr.

YENİ RESTORASYONUYLA KIZ KULESİ  _ Zehra Öngül

ÜSKÜDAR’DA ÇEVRE VERİLERİNİN OSMANLI DÖNEMİ CAMİLERİNİN YERLEŞİMİNE ETKİSİ  _ Selda Karaosman – İmre Özbek Eren

BATILILAŞMA DÖNEMİ MİMARİSİ VE BEYLERBEYİ SARAYI _ Şeyda Üstünipek

BEYLERBEYİ SARAYI’NIN MEKAN TASARIMI AÇISINDAN ÜSKÜDAR VE İSTANBUL’A KAZANDIRDIĞI ÖNEM  _ Deniz Demirarslan, Yrd. Doç. Dr.

BEYLERBEYİ SARAYI’NIN TARİHİ ÇEVRESİNİN BOZULMA NEDENLERİ _  Erdal Eren, Dr.

DÜNDEN BUGÜNE BAĞLARBAŞI, ALTUNİZADE VE KISIKLI’DAKİ KÜLTÜR MİRASIMIZ  _ İsmail Hakkı Kurtuluş

MODERNLEŞEN OSMANLI PARKLARININ ÜSKÜDARDAKİ ERKEN İKİ ÖRNEĞİ: MİLLET BAHÇESİ VE DOĞANCILAR PARKI _ Tayfun Gürkaş

ÜSKÜDAR İLÇESİNDEKİ BAZI KORULARIN FONKSİYONEL DEĞERLERİ VE İSTANBUL HALKINA HİZMETLERİ  _ Ünal Asan, Prof. Dr. – Ahmet Yeşil, Doç. Dr. Sinan Destan, Dr. – İbrahim Özdemir, Dr.Ulaş Yunus Özkan

ÜSKÜDAR’IN CANLI KÜLTÜR MİRASI: ANIT AĞAÇLAR _ Ünal Asan, Prof. Dr.

BOĞAZİÇİ’NİN DOĞAL ÇİÇEKLİ BİTKİLERİ _ Neriman Özhatay, Prof. Dr

Yukarıdaki sempozyum konularının yer aldığı adres :  http://www.uskudarsempozyumu.org/1-uskudar-sempozyumu.asp

CİLT 2 (528 sayfa)

ÜSKÜDAR’DA MİMARÎ VE GÜZEL SANATLAR  ;

ÜSKÜDAR VE ŞAM ARASINDAKİ KÖPRÜ: ŞEMSİ AHMED PAŞA VE MİMARÎ ESERLERİ _ Abdülhamit Tüfekçioğlu, Yrd. Doç. Dr.

ÜSKÜDAR ŞEMSÎ AHMED PAŞA CAMİİ HAZÎRESİ MEZARTAŞLARI _ Sadi S. Kucur, Yrd. Doç. Dr.

ÜSKÜDAR, ATİK VALİDE CAMİİ ÖZGÜN KALEM İŞLERİ VE TÜRK-İSLAM BEZEME SANATINDAKİ YERİ _ Candan Nemlioğlu, Dr.

GÜLNUŞ EMETULLAH VALİDE SULTAN/YENİ VALİDE KÜLLİYESİNİN LALE DEVRİ MİMARİSİ İÇİNDEKİ YERİ _ Gülçin Erol Canca, Dr.

ÜSKÜDAR’DAKİ ÇİNİ SÜSLEMELİ CAMİLER _ Latife Aktan, Yrd. Doç. Dr.

ÂDILE SULTAN’IN ÜSKÜDAR’DA YAŞADIĞI MEKÂNLAR, VAKIFLARI VE BUGÜNKÜ DURUMLARI _ Ferdâ Masak

ÜSKÜDAR’DAKİ HATUN TÜRBELERİ  _ Tülay Sezgin

GRAVÜR VE RESİMLERLE ÜSKÜDAR ÇEŞME VE SEBİLLERİNE BAKIŞ _ Gül Sarıdikmen Ahraz

HEZÂRFEN HATTAT ÜSKÜDARLI NECMEDDİN OKYAY _ M.Uğur Derman, Prof.

ÜSKÜDARLI RESSAM ŞEKER AHMET PAŞA VE TÜRK RESMİNDEKİ YERİ _ Mehmet Üstünipek, Yrd. Doç. Dr.

HOCA ALİ RIZA’NIN ÜSKÜDAR’I  _ Naciye Turgut

ÜSKÜDARLI RESSAM HOCA ALİ RIZA’NIN MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ RESİM VE HEYKEL MÜZESİ’NDE BULUNAN DEFTERLERİNDEKİ YAZILARI  _ Süleyman Kızıltoprak, Yrd. Doç. Dr.

RESSAM HOCA ALİ RIZA’NIN BİLİNMEYEN DESENLERİ _ Pınar Bolel Koç

EDEBİYATIMIZDA ÜSKÜDAR ;

ŞUARA TEZKİRELERİNE GÖRE ÜSKÜDAR ŞAİRLERİ _ Mahmut Kaplan, Prof. Dr.

ÜSKÜDARLI DİVAN ŞAİRLERİ _ Ali Yıldırım, Doç. Dr.

ŞERH EDEBİYATIMIZDA ÜSKÜDAR VE ÇEVRESİ _ Ömür Ceylan, Yrd. Doç. Dr.

“ÜSKÜDAR’IN DOST IŞIKLARI”NIN DİVÂN ŞİİRİNE YANSIMASI _ Neslihan İlknur Koç

AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ’NİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ  _ Orhan Kemal Tavukçu, Yrd. Doç. Dr.

AZİZ M HMUD HÜDÂYİ VE NİYÂZÎ-İ MISRÎ ARASINDAKİ İLİŞKİLER  _ Kenan Erdoğan, Yrd. Doç. Dr.

ÜSKÜDARLI BİR MUTASAVVIF ŞAİR: MUSTAFA MA‘NEVÎ _ Mustafa Tatcı, Yrd. Doç. Dr.

XIV. YÜZYILDA BİR TÜRK DERVİŞİNİN SERÜVENİ: KARACA AHMED  _ Haşim Şahin

ÜSKÜDARLA ANILAN BÜYÜK BİR ŞÂİR: SIRRÎ  _ Şevkiye Kazan

ÜSKÜDAR’A SIĞINIŞ  _ Ayşe Âsûde Soysal

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’DE İSTANBUL _ Süreyya Beyzadeoğlu, Prof. Dr.

ÜSKÜDARLI ŞÂİR HASAN BASRÎ BABA  _ Mehmet Temizkan, Yrd. Doç. Dr.

İSTANBUL YAZILI KÜLTÜR ORTAMI DESTANCILIĞININ ZİRVESİNDE BİR ÜSKÜDARLI: VÂSIF HİÇ  _ Aktan Müge Ercan, Dr.

ÜSKÜDARLI NASÛHÎ EFENDİ VE ER-RİSÂLETU’R-RUŞDİYYE’Sİ _ Musa Yıldız, Doç. Dr.

SALÂHÎ’NİN ÜSKÜDARLI NASÛHÎ EFENDİNİN BİR GAZELİNİ ŞERHİ _ Yaşar Aydemir, Doç. Dr.

HAZRET-İ PÎR SEYYİD AHMED RAÛFÎ EL-ÜSKÜDÂRÎ HAYATI VE ESERLERİ _ Mehmet Cemal Öztürk

XVIII. YY. ŞAİRLERİNDEN RAÛFÎ’NİN MUTASAVVIF VE ŞAİR KİMLİĞİ _ Ayşe Yıldız

ESKİ BİR ÜSKÜDAR SAKİNİ: MAARİF NAZIRI MÜNİF PAŞA’NIN İKİ MANZUM ESERİ _ Âdem Ceyhan, Doç. Dr.

ERCÜMEND EKREM TALU’NUN YAZILARINDA BOĞAZİÇİ, ÜSKÜDAR VE ADALAR  _ Alâattin Karaca, Yrd. Doç. Dr.

ÜSKÜDARLI AHMET TALAT ÖRNEĞİNDE MİLLİ VE TARİHİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKILMASI _ Nurettin Gemici, Dr.

ÜSKÜDAR’LI “GENÇ KALEM” ALİ CANİP’İN “YENİ LİSAN HAREKETİ” İÇİNDEKİ YERİ _ Ali Erol, Yrd. Doç. Dr.

YAHYA KEMAL VE “BİR ULU RÜ’YAYI GÖRENLER ŞEHRİ ÜSKÜDAR”  _ Murat Koç, Yrd. Doç. Dr.

HALİDE EDİB’İN HATIRALARINDA ÜSKÜDAR _ Yaşar Şenler, Doç. Dr.

ÜSKÜDAR: BİR ŞEHRİN GÜZEL VE IŞIKLI RUHU  _ Ali Haydar Haksal

YENİ TÜRK ŞİİRİNDE ÜSKÜDAR  _ Seyfettin Ünlü

MOR BİR SALKIMDIR ÜSKÜDAR  _ Ümit Meriç, Prof. Dr.

Yukarıdaki sempozyum konularının yer aldığı adres:  http://www.uskudarsempozyumu.org/1-uskudar-sempozyumu.asp

Bu yazı İstanbul Araştırmaları kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>