Rumeli Hisarı

Rumeli Hisarı

Osmanlı Sultanı II. Mehmed ( Fatih ) tarafından Anadoluhisarı’nın karşısında ve İstanbul Boğazı’nın en dar yerinde, boğazdan geçişleri kontrol etmek ve İstanbul’u fethetmek amacı ile yapılmıştır. Rumelihisarı’nın inşaatı 1452 yılının Nisan-Ağustos ayları arasında 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanmıştır.

Hisarın planının Mimar Muslihussin Ağa tarafından çizildiği sanılır. Deniz kenarındaki büyük kulenin inşaatı Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa, güney-batıdaki kule ile Zağanos Paşa’nın denetiminde yaptırılmıştır. Sultan II. Mehmed de Hisarpeçe ile büyük kuleleri birbirine bağlayan surların yapımına nezaret etmiştir.

Rumelihisarı’nın 5 kapısı bulunmaktadır. Büyük kuleleri birbirine bağlayan duvarların yükseklikleri 5-15 metre, Hisarpeçe’de 3.5 metre kadardır. Duvarların üzerlerinde araları sık sık küçük burçlarla kesilen seğirdim yolları vardır. Hisarda iri, orta ve diğerleri küçük çapta ve değişik şekillerde 15 kule mevcuttur.

Saruca Paşa Kulesi; 7 katlı, yükseklik 28 metre, çapı 28,30 metre, duvar kalınlığı 6,80 metredir.
Çandarlı Halil Paşa Kulesi; bodrumu ve zemini dahil 8 katlı, yükseklik 33 metre, çapı 22 metre, duvar kalınlığı 6,50 metredir.

Hisarın iç avlusunun ortasında yer alan Bizans devrinde yapılmış sarnıç kalıntısı üzerine Sultan II. Mehmed tarafından yaptırılmış olan Ebulfeth Camii, 1907 yılında geçirdiği bir afet sonucu kendiliğinden yıkılmıştır. 30.000 m2′lik bir alanı kaplayan Hisarın iç avlusunda XVII. ve XIX yüzyıllara ait toplar ve taş gülleler sergilenmektedir.

Kaynak: Hisar giriş noktası tanıtım kitabesinden alınmıştır.

Rumeli Hisarı fotoğraf albümü

Boğaziçi fotoğraf albümleri   -   Fotoğraf Galerisi   -   Panorama Galerisi   -   Ana Sayfa